-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-09-25 11:00 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Алтанхуяг
Хариуцагч: Д.Цэвээнжав
Шүүх хуралдааны танхим 1 Я.Урнаа
2 2023-10-04 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Сүхгэрэл
Улсын яллагч: А.Амарсанаа
Өмгөөлөгч: М.Алтанчимэг
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
А заал Р.Алтанцэцэг
П.Гандолгор
3 2023-09-25 14:00 Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Пүрэвдолгор
Хариуцагч: Д.Ууганбаяр
Шүүх хуралдааны танхим 1 Л.Дэлгэрцэцэг
4 2023-10-24 14:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Мөнхзаяа
Хариуцагч: Д.Учрал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Халиунаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Хишгээ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Алтанзул
Шүүх хуралдааны танхим-7 Б.Түмэнцэцэг
5 2023-09-25 09:00 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Отгонжаргал
Прокурор: Б.Ундрах
Г танхим Г.Алтанцэцэг
6 2023-09-25 10:00 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Мягмарханд
Прокурор: Ж.Бат-Эрдэнэ
Г танхим Г.Алтанцэцэг
7 2023-09-25 10:30 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Анхбаяр
Прокурор: Ж.Бат-Эрдэнэ
Г танхим Г.Алтанцэцэг
8 2023-09-25 11:00 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Г танхим Г.Алтанцэцэг
9 2023-09-25 11:00 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Баярсайхан
Прокурор: Ж.Бат-Эрдэнэ
Г танхим Г.Алтанцэцэг
10 2023-09-25 13:30 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Хаш-Эрдэнэ
Прокурор: Э.Оргилбат
Өмгөөлөгч: Э.Цолмон-Эрдэнэ
Г танхим Л.Баатар
11 2023-10-02 09:00 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Протек -ХХК
Хариуцагч: Н.Оюундалай
Шүүх хуралдааны танхим-6 Ч.Даваасүрэн
12 2023-09-25 14:30 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Хатбаатар
Прокурор: Р.Мягмардорж
Г танхим Б.Дашдондов
13 2023-09-22 14:14 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хурлын танхим М.Эрдэнэ-Очир
14 2023-09-22 14:14 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хурлын танхим М.Эрдэнэ-Очир
15 2023-09-25 15:00 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: П.Санаа
Прокурор: П.Эрдэнэбат
Г танхим Г.Энхцэцэг