-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-10-27 11:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бадамцэцэг
Хариуцагч: Д.Цолмон
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Эрдэнэхүү
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: н.Уранчимэг
Шүүх хуралдааны танхим - 4 Т.Гандиймаа
2 2023-11-01 10:30 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Түшиг Уул ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Баяраа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Анхбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Оюун-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Жанлуусүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Цогжавхаа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Нямдорж
Гуравдагч этгээд: Б.Золжаргал
Гуравдагч этгээд: М.Төгсболд
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Ш.Мягмарцэрэн
Захиргааны танхим Ч.Одсүрэн
3 2023-10-16 09:49 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим - 5 Б.Азбаяр
4 2023-10-26 15:00 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Бат-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Мөнхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Доржпүрэв
Гуравдагч этгээд: Б.Базардорж
Гуравдагч этгээд: Б.Цогнэмэх
Нэхэмжлэгч: Их булаг НҮТББ
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Оюунбилэг
Захиргааны танхим Д.Зоригтбаатар
5 2023-10-30 10:00 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хаан ивент ХХК,
Нэхэмжлэгч: Г.Түмэн-Ерөөлт
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: У.Мөнхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Гуравдагч этгээд: М.Чулуундаш
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Баясгалан
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Ариунаа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Баатарсайхан
Захиргааны танхим Д.Зоригтбаатар
6 2023-10-23 08:47 Улсын дээд шүүхийн Захиргааны хэргийн танхим Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Банзрагч
Д.Батбаатар
Х.Батсүрэн
Д.Мөнхтуяа
Ц.Цогт
7 2023-10-30 14:30 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Өлзий-Учрал
Хариуцагч: Төю аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга
Захиргааны танхим Д.Зоригтбаатар
8 2023-10-24 09:00 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Сарантуяа
Хариуцагч: Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ш.Болормаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Батбаяр
Захиргааны танхим Ч.Одсүрэн
9 2023-10-31 10:30 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Зоригоо
Хариуцагч: Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга
Захиргааны танхим Ч.Одсүрэн
10 2023-10-25 10:30 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Туул
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ш.Оюумаа
Хариуцагч: Баянчандмань сумын Газрын даамал М.Алтантуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Захиргааны танхим Ч.Одсүрэн
11 2023-10-31 14:30 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Батзориг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Тамир
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Сайнбат
Хариуцагч: Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга
Хариуцагч: Төв аймгийн Баянчандмань сумын Газрын даамал М.Алтантуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Захиргааны танхим Ч.Одсүрэн
12 2023-11-01 14:30 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Пүрэвдорж
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Өлзийцэцэг
Хариуцагч: Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Захиргааны танхим Д.Зоригтбаатар
13 2023-10-31 15:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Энсада үйлдвэр ХХК
Хариуцагч: НШШГГ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Өнөболд
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Ганбат
Шүүх хуралдааны танхим - 4 Т.Гандиймаа
14 2023-10-25 12:00 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Төгсбадрах
Хариуцагч: Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Гуравдагч этгээд: Б.Гэрэл
Захиргааны танхим Ч.Одсүрэн
15 Хойшилсон Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Гэрэлмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Цолмон
Хариуцагч: Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
Хариуцагч: М.Алтантуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Батбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: А.Мөнхтулга
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Цэцэгдулам
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Мөнхбаяр
Захиргааны танхим Д.Зоригтбаатар