-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-07-03 09:58 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: М.Жаргалсайхан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Дарьсүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Туяацэцэг
Иргэдийн төлөөлөгч: М.Баттуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Лувсанцэрэн
Шүүх хуралдааны танхим-7 А.Цэлмэг
2 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ариунгэрэл
Хариуцагч: Ш.Батбилэг нар
1-р танхим Т.Энхжаргал
3 2023-06-12 16:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
4 2023-06-12 14:20 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
5 2023-06-12 15:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
6 2023-06-12 15:20 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
7 2023-06-12 15:40 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
8 2023-06-12 14:40 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
9 2023-06-12 14:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
10 2023-09-05 10:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Визард констракшн ХХК
Хариуцагч: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
1-р танхим С.Ганбат
11 2023-06-26 15:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
12 2023-06-26 15:10 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
13 2023-06-26 15:20 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
14 2023-06-26 15:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
15 2023-06-26 15:40 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан