-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-05-30 10:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Амьд хууль төв ТББ
Хариуцагч: АМГТ газар
4-р танхим Ө.Болорчимэг
2 2022-12-14 11:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Мөнхцогт
Хариуцагч: Д.Оюунгэрэл нарын
Шүүх хуралдааны танхим - 3 Ч.Батчимэг
3 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Вектор ус дриллинг ХХК
Хариуцагч: Ник ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-1 Г.Энхцэцэг
4 2023-05-10 13:30 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтан хараацайн үүр ХХК
Хариуцагч: Б.Мөнх-Од
6-р танхим Т.Энхжаргал
5 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Амарбат
Хариуцагч: С.Батсайхан
1-р танхим Т.Энхжаргал
6 2023-05-10 09:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Их хаадын гэрэгэ ХХК
Хариуцагч: Тэнүүн төр ХХК
1-р танхим Т.Энхжаргал
7 Хойшилсон Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Билгүүн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Цолмон
Шүүх хуралдааны танхим №2 Б.Мөнхжаргал
8 2023-05-31 10:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: M.Ганзориг
Хариуцагч: НШШГГ
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Ч.Батчимэг
9 2023-05-26 10:00 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : н.Энхбаатар
Хариуцагч: Н.Ганзориг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: н.Должинсүрэн
Хариуцагч: В.Алтантуяа
Хариуцагч: Ц.Туяа
Хариуцагч: Н.Байлгаль
Шүүх хуралдааны танхим №3 Д.Энхцэцэг - Да
10 2023-05-03 13:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Бүрд цамхаг сөх
Хариуцагч: Ж.Буянтогтох
Шүүх хуралдааны танхим-2 О.Цэнд-Аюуш
11 2023-05-26 14:00 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Гантулга
Хариуцагч: Б.Жаргалзаяа
Шүүх хуралдааны танхим-2 О.Цэнд-Аюуш
12 2023-05-09 10:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Билгүүн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Цолмон
Шүүх хуралдааны танхим №5 Б.Мөнхжаргал
13 2023-05-11 16:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Тогтох
Хариуцагч: ТХ констракшн
Шүүх хуралдааны танхим-2 О.Цэнд-Аюуш
14 2023-05-09 13:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Даваахорлоо
Хариуцагч: Содпресс ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-2 О.Цэнд-Аюуш
15 2023-05-31 09:00 Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Лхагвасүрэн
Хариуцагч: С.Бямбадолгор
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Батсайхан
Танхим Б Б.Цэрэнпүрэв