-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-04-21 10:28 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Бадамханд
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Хангал
Хариуцагч: Б.Баяраа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: А.Дугарамаа
Шүүх хуралдааны танхим №2 Д.Даваасүрэн
2 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: н.Лхамхүү
Хариуцагч: Д.Баярмаа нар
Хариуцагч: Д.Баярмаа нар
Шүүх хуралдааны танхим - 3 А.Зүмбэрэл
3 2023-03-09 10:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим - 3 А.Зүмбэрэл
4 2023-04-21 10:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Одончимэг
Нэхэмжлэгч: Ц.Энхтуяа
Хариуцагч: Анд ноёд ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: О.Бэлгүүнзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Батбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: О.Вандандорж
Шүүх хуралдааны танхим №2 Д.Даваасүрэн
5 2023-04-26 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Ундармаа
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Шүүгдэгч: Н.Доржсүрэн
Шүүгдэгч: Л.Адъяасүрэн
Б заал Р.Алтанцэцэг
6 2023-05-01 15:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Булганчимэг
Хариуцагч: Архангай аймгийн Засаг дарга
Өмгөөлөгч: В.Гэрэлт-Од
А заал Ч.Жаргалан
7 2023-04-21 10:49 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Анхбаяр
Хариуцагч: Анд ноёд ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: О.Бэлгүүнзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Батбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: О.Вандандорж
Шүүх хуралдааны танхим №2 Д.Даваасүрэн
8 2023-04-24 16:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Оюунтөгөлдөр
Хариуцагч: Н.Сүхбаатар
А заал Ч.Жаргалан
9 2023-04-25 09:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Содномчимэг
Хариуцагч: Ж.Өлзийсайхан
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Б заал Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
10 2023-04-25 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Ганбаатар нарын 3 хүн
Хариуцагч: Д.Ганзориг
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Өмгөөлөгч: Ц.Хосбаяр
А заал Ч.Жаргалан
11 2023-04-27 13:59 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нэмэхжаргал
Хариуцагч: Э.Мөнхбаяр
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
А заал Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
12 2023-04-27 14:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Батжаргал
Хариуцагч: Д.Цогтбаяр
А заал Ч.Жаргалан
13 2023-04-27 09:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Б заал Ч.Жаргалан
14 2023-04-27 09:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Б заал Ч.Жаргалан
15 2023-04-27 09:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Б заал Ч.Жаргалан