-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-05-04 13:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ганбат
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Г.Ариунаа
2 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ю.Сэвлэгмаа
Хариуцагч: НШШГГ
Шүүх хуралдааны танхим-1 Г.Энхцэцэг
3 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Гал-3 СӨх
Хариуцагч: Ш.Сэндмаа
Шүүх хуралдааны танхим-1 Г.Энхцэцэг
4 2023-04-18 15:00 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны А танхим Т.Дэлгэрмаа
5 2023-05-25 13:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Батцэнгэл
Хариуцагч: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Гуравдагч этгээд: Г.Батчулуун
3-р танхим М.Батзориг
6 2023-05-24 13:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Баяраа, Монь ивээл ХХК
Хариуцагч: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Гуравдагч этгээд: Ц.Очирбат
3-р танхим М.Батзориг
7 2023-05-31 13:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар
Хариуцагч: Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар
3-р танхим М.Батзориг
8 2023-06-15 13:30 Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Нэргүйцэцэг
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Манлайжав
Иргэдийн төлөөлөгч: Э.Болормаа
Нэхэмжлэгч: БУШН ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ш.Батсүх
Шүүх хуралдааны танхим-1 З.Ганзориг
9 2023-05-09 10:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Орчлонконстракшн ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Бум-Аюуш
Хариуцагч: С.Энхтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Жаргал
Шүүх хуралдааны танхим - 2 А.Сарантуяа
10 2023-04-18 15:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Батупласт хужирт ХХК
Хариуцагч: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар Төрийн байгууллага
Шүүх хуралдааны танхим - 2 А.Сарантуяа
11 2023-06-01 13:38 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Их ундарга майнинг-ХХК
Хариуцагч: Н.Болдбаатар
Өмгөөлөгч: Б.Мөнхгэрэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Дагиймаа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Баяржаргал
Шүүх хуралдааны танхим-3 Б.Цолмон
12 2023-05-02 14:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Бахархал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Оюунбаяр
Шүүх хуралдааны танхим №2 Б.Мөнхжаргал
13 2023-05-02 11:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Мандуул
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Санчир
Шүүх хуралдааны танхим - 5 Б.Азбаяр
14 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Отгонтуяа
Хариуцагч: Б.Баясгалан
Шүүх хуралдааны танхим-7 А.Мөнхзул
15 2023-04-18 14:03 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Ганбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: А.Билгүүн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Батбаатар
Шүүх хуралдааны танхим №3 Б.Мөнхжаргал