-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Баярмаа
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
2 2023-06-12 14:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Наранцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газар
2-р танхим Н.Дуламсүрэн
3 2023-05-17 16:49 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Бекболат
Иргэний танхим К.Бүлдирген
4 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Ууганбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Баярсайхан
Шүүх хуралдааны танхим - 2 Н.Хангал
5 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Отгонбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ю.Отгонжаргал
Шүүх хуралдааны танхим - 2 Н.Хангал
6 2023-05-09 16:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Энхзул
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Наранцэцэг
Шүүх хуралдааны танхим №3 Д.Хулан
7 2023-04-20 09:00 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Х.Рахат
Иргэний танхим Х.Мейрамбек
8 2023-04-20 09:30 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Тогтамагзум
Иргэний танхим Х.Мейрамбек
9 2023-04-20 10:00 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сансимбат ХХК
Иргэний танхим Х.Мейрамбек
10 2023-04-25 08:00 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Эмпати сургууль
Хариуцагч: Онцгой байдлын газар
Эрүүгийн танхим Б.Мангилик
11 2023-04-18 10:56 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ялтан: Г.Батгэрэл
Прокурор: Д.Бат-Эрдэнэ
ШШГГ-ийн ажилтан: О.Батхуяг
Е танхим Н.Одонтуул
12 2023-04-25 10:00 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Көркем ХХК
Хариуцагч: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Иргэний танхим Б.Мангилик
13 2023-05-05 08:30 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Серикгүл
Хариуцагч: Ж.Арысбек
Иргэний танхим А.Жархынгүл
14 2023-05-17 19:03 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Ганзам
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Эрдэнэбаатар
Хариуцагч: Э.Мөнхзул
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Г.Ариунаа
15 2023-05-17 19:05 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Хишигдорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Түвшинтөгс
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Жавзмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Баярцэцэг
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Г.Ариунаа