-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим - 2 Н.Хангал
2 2023-05-31 14:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Батсайхан
Хариуцагч: Б.Өнөрбуян
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Даваасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Баярцэцэг
Шүүх хуралдааны танхим - 4 Ж.Кульдана
3 Хойшилсон Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ариуннандин жаргал ХХК
Прокурор: Ө.Эрдэнэмөнх
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Мөнхгэрэл
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим О.Баатарсүх
С.Оюунтунгалаг
4 2023-06-08 11:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганцэцэг
Хариуцагч: Соёлын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
3-р танхим Ө.Болорчимэг
5 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Буяндэлгэр
Шүүх хуралдааны танхим - 2 Н.Хангал
6 2023-04-27 10:26 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Өрен
Шүүгдэгч: Х.Жайдарбек, Х.Аманкелд, М.Женисбек
Хохирогч: А.Серикжан, Х.Зулхаш
Хохирогч: Г.Амарзаяах, Х.Бат-Эрдэнэ
Иргэний танхим А.Дауренбек
7 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Хишигдэлгэр
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
8 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Одгэрэл
Хариуцагч: Т.Мөнхбаяр
Шүүх хуралдааны танхим - 3 Н.Хангал
9 2023-05-23 15:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Зүүн Чойр Уул ХХК
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Саруул
Нэхэмжлэгч: Диамонд Финанс ББСБ, ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Өнөрзаяа
Шүүх хуралдааны танхим - 2 А.Сарантуяа
10 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Энхбаяр
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
11 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Очбаяр
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
12 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Эрдэнэбилэг
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
13 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Я.Эрдэнэбилэг
Хариуцагч: А.Алтантуяа
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
14 2023-05-02 15:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Баяраа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Мөнхдаваа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэрэнлхам
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ө.Эрдэнэ-Очир
Шүүх хуралдааны танхим - 3 Ч.Мөнхцэцэг
15 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Хажидмаа
Шүүх хуралдааны танхим - 2 Н.Хангал