-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-05-03 22:08 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Гэрэлтөгс
Хариуцагч: И.ГАНБАТ
Шүүх хуралдааны танхим №6 Д.Энхцэцэг - Да
2 2023-05-31 10:00 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Энхтуяа
Хариуцагч: М.Мөнгөнсүх
Шүүх хуралдааны танхим №6 Д.Энхцэцэг - Да
3 2023-05-31 10:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Оюунсувд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Тамжид
Шүүх хуралдааны танхим №6 Д.Энхцэцэг - Да
4 2023-05-31 11:00 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Амартүвшин
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: М.Цогтбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: О.Санчир
Шүүх хуралдааны танхим №6 Д.Энхцэцэг - Да
5 2023-05-31 12:00 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Цэрэнханд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Р.Батбаяр
Шүүх хуралдааны танхим №6 Д.Энхцэцэг - Да
6 2023-05-03 14:00 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Нарандулам
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Жанчив
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Энхтуяа
Шүүх хуралдааны танхим №6 Д.Энхцэцэг - Да
7 2023-05-04 09:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 5-р танхим Д.Янжиндулам
8 2023-05-04 09:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 5-р танхим Д.Янжиндулам
9 2023-05-04 09:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 5-р танхим Д.Янжиндулам
10 2024-02-06 11:16 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: БТТС-ХХК
Хариуцагч: Д.Алтангэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Баясгалан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Мөнхбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: н.Уранзаяа
Гэрч: Ш.Цэвэлсодном
Гэрч: Г.Ган-Оюун
Шүүх хуралдааны танхим №1 Д.Мөнхцэцэг
11 2024-02-05 15:39 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Золзаяа
Хариуцагч: Б.Эрдэнэсайхан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Тамир
Шүүх хуралдааны танхим №5 Д.Мөнхцэцэг
12 2023-05-04 10:00 Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Б-танхим Д.Уранчимэг
13 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-8 Д.Батхуяг
14 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-8 Д.Батхуяг
15 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-8 Д.Батхуяг