-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Халиун
Хариуцагч: Гашуун сухайт авто зам
Шүүх хуралдааны танхим-6-Өргөтгөл байр Ж.Лхагвасүрэн
2 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Агь трейд
Хариуцагч: Зэст өндөр
Шүүх хуралдааны танхим-5-Өргөтгөл байр Ж.Лхагвасүрэн
3 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-7-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
4 2022-03-17 11:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Цагдаагийн ерөнхий газар
Хариуцагч: Монгол даатгал ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-7-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
5 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ариг банк ХХК
Хариуцагч: А.Янсанмаа
Шүүх хуралдааны танхим-7-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
6 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ө.Хишигмаа
Хариуцагч: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Шүүх хуралдааны танхим-7-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
7 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мөнгөн цохио ББСБ
Хариуцагч: Ж.Оюун-Эрдэнэ нар
Шүүх хуралдааны танхим-9-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
8 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Цолмон
Хариуцагч: Юу Би Эйч Проперти ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-9-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
9 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Пүрэврагчаа
Хариуцагч: Эн Ар Си ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-9-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
10 2022-02-23 15:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар
Хариуцагч: А.Гантулга
Шүүх хуралдааны танхим-9-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
11 2022-02-23 16:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганбаяр
Хариуцагч: Цаст импекс ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-9-Өргөтгөл байр Г.Энхцэцэг
12 2022-03-11 13:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Батмөнх
Хариуцагч: М.Энхтуяа
Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Г.Энхцэцэг
13 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Пүрэвням
Шүүх хуралдааны 5-р танхим Б.Баярмаа
14 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Аргай
Гуравдагч этгээд: М.Батсүх
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Мандалмаа
Шүүх хуралдааны 5-р танхим Б.Баярмаа
15 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баттөмөр
Хариуцагч: У.Мягмарсүрэн
Шүүх хуралдааны 5-р танхим Б.Баярмаа