-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Түмэнжаргал
Хариуцагч: Г.Чулуунцэцэг
3-р танхим Д.Цэрэндолгор
2 2020-09-14 10:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Наранжаргал
5-р танхим Н.Сарангүн
3 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баян-Алтай
Хариуцагч: Д.Батжаргал
5-р танхим Б.Ундраа
4 2020-09-14 10:30 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Оюун-Од
3-р танхим Н.Сарангүн
5 2020-09-14 11:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Халиун
Хариуцагч: Т.Сундуй
5-р танхим Н.Сарангүн
6 2020-09-14 14:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мандал даатгал ХК
Хариуцагч: Д.Батбямба
4-р танхим Н.Сарангүн
7 2020-09-24 23:30 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Мягмарсүрэн
Хариуцагч: П.Борхүү
5-р танхим Б.Ундраа
8 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Түмэнцэцэг
Хариуцагч: Д.Оюунгэрэл
2-р танхим Д.Цэрэндолгор
9 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Уранчимэг
0-р танхим Ц.Цэрэндулам
10 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Цанжидмаа
Хариуцагч: ТОГА ХХК
4-р танхим Э.Энэбиш
11 2020-09-30 16:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хавтагийн нуруу ХХК
Хариуцагч: Б.Баясгалан
4-р танхим Д.Цэрэндолгор
12 2020-09-15 13:30 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Болормаа
Хариуцагч: Б.Сүхбат
5-р танхим Э.Энэбиш
13 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Мөнхтуяа
Хариуцагч: Хавдар судлалын үндэсний төв
1-р танхим Э.Энэбиш
14 2020-09-24 10:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Төрмөнх
Хариуцагч: Ж.Бавуугарьд
3-р танхим Д.Цэрэндолгор
15 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтан жолоо трейд ХХК
Хариуцагч: Хэрлэн буян ХХК
3-р танхим Д.Цэрэндолгор
 
Нийт: 24287