-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-25 11:12:57 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Оюунцэцэг
Шүүгдэгч: Т.Баттөр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хохирогч: Б.Баянаа
М.Нямбаяр
Ж.Отгонхшиг
2024-06-25 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
2 2024-06-25 10:48:48 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Мөнхбаяр
М.Нямбаяр
Ж.Отгонхшиг
2024-06-25 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
3 2024-06-25 10:41:41 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Бадамсэрээжид
М.Нямбаяр
Ж.Отгонхшиг
2024-06-25 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
4 2024-06-25 10:33:36 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Т.Кадирхан
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
М.Нямбаяр
Ж.Отгонхшиг
2024-06-25 09:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
5 2024-06-25 10:24:23 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: М.Цагаанцоож
М.Нямбаяр
Ж.Отгонхшиг
2024-06-25 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
6 2024-06-25 09:56:05 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баярсайхан
М.Нямбаяр
Ж.Отгонхшиг
Н.Туяа
2024-06-25 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн

Нийт 6 хурал байна.