-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-09 20:01:46 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: М.Долгор
Т.Цэцэгмаа
2024-07-09 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-07-09 12:24:39 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: М.Нямдорж
Т.Цэцэгмаа
2024-07-09 11:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-07-09 12:23:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нэргүй
Т.Цэцэгмаа
2024-07-09 11:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-07-09 12:21:47 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Сайнбаяр
Т.Цэцэгмаа
2024-07-09 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-07-09 12:19:32 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Аманжол
Б.Гантөгс
2024-07-09 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-07-09 12:13:05 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: М.Мөнхбат
Б.Гантөгс
2024-07-09 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-07-09 12:07:05 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Айбат
Т.Цэцэгмаа
2024-07-09 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-07-08 15:50:38 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: П.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Б.Гантөгс
2024-07-08 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-07-08 15:35:15 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: Ж.Аз-Эрдэнэ
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Б.Гантөгс
2024-07-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-07-08 09:12:31 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Батдөл
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Хохирогч: Р.Түвшинбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Батхуяг
Гэрч: Н.Уранбилэг
Шинжээч: Д.Тогтох
Шинжээч: И.Базаррагчаа
Шинжээч: А.Эрдэнэтуяа
Шинжээч: Н.Мөнхзул
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Б.Мөнхзаяа
2024-07-24 14:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
11 2024-07-05 15:56:55 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Пүрэвсүх
Хохирогч: Х.Сүхчулуун
Б.Мөнхзаяа
2024-07-04 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-07-05 15:54:13 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Б.Мөнхзаяа
2024-07-05 14:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-07-05 15:51:16 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Бүжинлхам
Б.Мөнхзаяа
2024-07-05 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-07-05 15:43:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Баасанхүү
Б.Мөнхзаяа
2024-07-05 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-07-05 15:36:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Түмэн-Очир
Зөрчилд холбогдогч: Б.Түмэн-Очир
Б.Мөнхзаяа
2024-07-05 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 98 хурал байна.