-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-11-28- 2023-12-08)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-12-02 17:54:04 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Отгонжаргал
Хариуцагч: С.Очирсүрэн
Э.Амин-Эрдэнэ
2023-11-21 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2023-12-02 17:52:20 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Цогттөгс
Ч.Нямсүрэн
2023-01-11 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
3 2023-12-02 17:50:36 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ч.Нямсүрэн
2023-01-10 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2023-12-02 17:49:40 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Золжаргал
Хариуцагч: Г.Тамир
Ч.Нямсүрэн
2023-01-10 13:57 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2023-12-02 17:48:54 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Болормаа
Ч.Нямсүрэн
2023-01-10 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
6 2023-12-02 17:47:11 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Золжаргал
Хариуцагч: Г.Тамир
Ч.Нямсүрэн
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шинжээч томилсон
7 2023-12-02 17:46:19 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Алтансувд
Хариуцагч: А.Буяндэлгэр
Ч.Нямсүрэн
2023-01-10 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
8 2023-12-02 16:11:48 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Э.Дөлгөөн
Эрх бүхий албан тушаалтан: Х.Ууганбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Т.Гантогоо
Д.Баттулга
2023-10-26 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-12-02 15:40:55 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Ган-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Бямбаа
Хохирогч: Ц.Ариунаа
Д.Баттулга
2023-12-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-12-02 15:40:39 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Э.Дөлгөөн
Зөрчилд холбогдогч: М.Батмөнх
Эрх бүхий албан тушаалтан: Д.Балдандорж
Д.Баттулга
2023-11-06 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-12-02 15:40:07 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Э.Дөлгөөн
Эрх бүхий албан тушаалтан: Д.Балдандорж
Зөрчилд холбогдогч: Л.Байнга
Д.Баттулга
2023-11-06 17:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-12-02 15:39:51 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Э.Дөлгөөн
Эрх бүхий албан тушаалтан: Д.Буянбазар
Зөрчилд холбогдогч: З.Бат-Эрдэнэ
Д.Баттулга
2023-11-07 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-12-02 15:39:35 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Э.Гантулга
Шүүгдэгч: Ц.Баярсайхан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: О.Баярчимэг
Д.Баттулга
2023-11-10 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-12-02 15:39:13 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: В.төгсбаяр
Шүүгдэгч: Б.Мөнгөншагай
Хохирогч: Х.Олонбаяр
Д.Баттулга
2023-11-09 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-12-02 15:38:49 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Э.Дөлгөөн
Эрх бүхий албан тушаалтан: М.Эрхэмбаяр
Д.Баттулга
2023-11-15 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 2518 хурал байна.