-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-02-19- 2024-02-29)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-25 21:27:24 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Цолмон, Н.Эрдэнэбилэг
Нэхэмжлэгч: Горхи тэрэлж байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа А704
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Гуравдагч этгээд: Ш.Бат-Өлзий
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Н.Батчимэг
Д.Зоригтбаатар
2024-03-07 14:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
2 2024-02-25 21:23:37 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Чандмань Зэндмэн хайрхан ХК-ийн захирал Ч.Балжинням
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Цандмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Батцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Сувдмаа
Хариуцагч: Баянчандмань сумын Газрын даамал М.Алтантуяа
Хариуцагч: Баянчандмань сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Мөнхтулга
Гуравдагч этгээд: Э.Мөнхцэцэг
Гуравдагч этгээд: Ц.Алтангэрэл
Гуравдагч этгээд: Н.Баяр
Ч.Одсүрэн
2024-03-05 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
3 2024-02-25 10:39:57 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Түвшинтөр
Яллагдагч: О.Бат-Очир
Ч.Мөнхтуяа
2024-02-23 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-02-23 19:31:05 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Лхагважав
Хариуцагч: Шинэ өнгө төрх ХХК
Хариуцагч: Ч.Наранхүү
Д.Мөнхцэцэг
2022-01-18 09:55 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-02-23 19:30:32 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бямбажав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Нургайф
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
С.Оюунгэрэл
2024-03-12 14:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
6 2024-02-23 19:29:29 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Ариундэлгэр
Хариуцагч: Б.Ананд
Д.Мөнхцэцэг
2022-01-18 11:46 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2024-02-23 19:29:06 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хариуцагч: Г.Цэвэгдорж
Нэхэмжлэгч: Э.Намуун
Д.Мөнхцэцэг
2022-01-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
8 2024-02-23 19:28:39 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: К.Жандос
Хариуцагч: Ж.Ариунзаяа
Д.Мөнхцэцэг
2022-01-18 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
9 2024-02-23 19:27:27 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хадгаламжийн даатгалын корпораци ХХК
Хариуцагч: Хаан банк ХХК
Д.Мөнхцэцэг
2022-02-08 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
10 2024-02-23 19:26:58 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Уранцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Дамбаасүрэн
Иргэдийн төлөөлөгч: Д.Анужин
Б.Гончигсумлаа
Н.Гэрэлтуяа
Д.Мөнхцэцэг
2022-12-22 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-02-23 19:26:37 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Уранцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Дамбаасүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Дамбаасүрэн
Иргэдийн төлөөлөгч: Анужин
Б.Гончигсумлаа
Н.Гэрэлтуяа
Д.Мөнхцэцэг
2022-12-22 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2024-02-23 19:24:50 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Пагма
Хариуцагч: с.Буянбаатар
Д.Мөнхцэцэг
2021-04-12 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
13 2024-02-23 19:24:40 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дэнсмаа
Нэхэмжлэгч: Санчир Ундрах ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Бат-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Мөнхзул
Хариуцагч: Б.Болормаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: З.Уянга
Иргэдийн төлөөлөгч: Ц.Ганцоож
Т.Болормаа
Н.Сарангүн
Б.Цолмонгэрэл
2024-02-23 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
14 2024-02-23 19:24:24 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дэ Мэкунэм Алесксис Луис Роланд
Хариуцагч: Мөнхзул
Д.Мөнхцэцэг
2021-04-19 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
15 2024-02-23 19:22:56 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Биокомбинат УТҮГ
Хариуцагч: Эрдэнэтуяа
Д.Мөнхцэцэг
2021-04-19 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/

Нийт 2889 хурал байна.