-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-20 19:55:29 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Н.Өгөөдэй
П.Баясгалан
2024-06-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-06-20 19:53:37 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Цэнд
П.Баясгалан
2024-06-19 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-20 19:50:42 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Г.Эрдэнэмөнх
П.Баясгалан
2024-06-19 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-06-20 19:49:12 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Д.Баянмөнх
П.Баясгалан
2024-06-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-06-20 16:09:16 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: О.Лхагвадорж
П.Баясгалан
2024-06-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-06-20 16:06:22 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: П.Отгонбаяр
П.Баясгалан
2024-06-17 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-06-20 16:04:07 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Соёлмаа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Бат-Эрдэнэ
Зөрчилд холбогдогч: О.Ханбулаг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Билгүүн
Зөрчилд холбогдогч: Э.Отгонбат
П.Баясгалан
2024-06-13 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-06-20 16:01:12 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мижиддорж
П.Баясгалан
2024-06-12 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-06-20 16:01:08 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мижиддорж
П.Баясгалан
2024-06-12 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-06-20 16:01:03 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мижиддорж
П.Баясгалан
2024-06-12 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
9.1.Гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай эсэхийг шийдвэрлэхээр
11 2024-06-20 15:58:03 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Г.Отгонбаатар
П.Баясгалан
2024-06-12 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-06-11 15:18:51 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Манлайбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Оджаргал
П.Баясгалан
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

Нийт 12 хурал байна.