-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-11-02- 2023-01-02)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-01 22:20:42 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Голомт банк ХХК
Хариуцагч: Б.Лхагва
Ч.Даваасүрэн
2022-10-12 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-12-01 22:19:43 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Голомт банк ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-10-12 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-12-01 22:19:37 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Бээжин
Хариуцагч: Э.Цацрал
Ч.Даваасүрэн
2022-10-12 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-12-01 22:17:10 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Тэмүүлэн
Ч.Даваасүрэн
2022-10-12 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-12-01 22:17:04 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хэв хашмал ХХК
Хариуцагч: Гэрэгэ констракшн ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-10-17 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-12-01 22:15:37 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Бат-Эрдэнэ
Ч.Даваасүрэн
2022-07-25 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-12-01 22:15:03 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Нэткапитал финанс корпораци ББСБ ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-07-29 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2022-12-01 22:14:57 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Практикал даатгал ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-07-29 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-12-01 22:14:51 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Нэткапитал финанс корпораци ББСБ ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-07-29 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2022-12-01 22:13:05 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Ням-Очир
Ч.Даваасүрэн
2022-07-25 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-12-01 22:12:54 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Э.Нарангэрэл
Ч.Даваасүрэн
2022-07-25 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-12-01 22:11:06 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Голомт банк ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-07-22 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-12-01 22:10:53 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Цэцэг-Очир
Ч.Даваасүрэн
2022-07-25 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2022-12-01 22:08:23 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Мөнхбаяр
Ч.Даваасүрэн
2022-07-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-12-01 22:08:16 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Төрийн банк ХХК
Ч.Даваасүрэн
2022-07-22 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 1103 хурал байна.